Pagina credintei ortodoxe


Această prezentare necesită JavaScript.

CALENDAR CRESTI ORTODOX

http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox

 photo kandila_zpsylnfvpoz.gif photo kandila_zpsylnfvpoz.gif photo kandila_zpsylnfvpoz.gif photo kandila_zpsylnfvpoz.gif photo kandila_zpsylnfvpoz.gif

https://dervent.ro

https://dervent.ro/share-EvangheliaZilei.php

Lunea recunostintei

Auzit-am că, pe vremuri,
Dumnezeu ar fi dorit
Ca să afle, printr-un înger,
Dacă omu-i fericit!
Merse îngerul pe cale

Lumea-ntreagă colindând,
Când la deal şi când la vale,
Pe creştini tot întrebând
Unul zise – Cum pot oare
Fericit să mă numesc?
Să îmi fie cu iertare,
Nu vezi cât de mult trudesc?!
Altul zise cu durere:
– Eu aş fi, dar ce să fac,
Fiindcă banii-s la putere,
Iar eu sunt un om sărac!
Unul spuse cu mândrie :
– Eu am bani, ce pot să zic?
Am destulă avuţie,
Nu duc lipsă de nimic!

Însă fericit aş spune
Că nu pot să mă numesc,
Fiindcă n-am copii pe lume
Şi încep să-mbătrânesc.
Altul strigă cu ocară:
– O, ce fericit aş fi,
Dacă n-aş avea povară
O mulţime de copii!
Nu am ce le da la masă,
Tare mult mă chinuesc,
Cum pot oare cu-aşa casă
Fericit să mă numesc!
Când pe altul îl întreabă:
– Tu eşti fericit, ori ba?
Dând din cap, el spune-n grabă
– Hm! nu prea mult, măria-ta!
– Dar de ce? Ce îţi lipseşte?

Zise îngerul suav,
Aş trăi împărăteşte,
Dar sunt trist, că sunt bolnav!
Am umblat prin lumea-ntreagă
Pe la doctori, dar n-am leac
Sunt slăbit şi fără vlagă
Şi nu ştiu ce să mai fac!
Şi cuprins de întristare,
Îngerul plecă mâhnit,
Că în lumea asta mare
Nici un om nu-i fericit!
Tot aşa cârteau creştinii,
Orşiunde întreba,
Apăsând mai tare spinii

Domnului pe fruntea Sa.
Şi cu fiece răspuns,
Pas cu pas Îl aduceau,
Spre Golgota, în ascuns
Şi pe Cruce-L răstigneau!
Merse îngerul ce merse
Până când a întâlnit
Un om ce sudoarea-şi şterse
De pe chipul său trudit
– Omule, te văd muncind
Şi ești mult prea obosit,
Ziua toată robotind,
Spune-mi: tu eşti fericit?

Omul se-ndreptă de spate
Şi, privindu-l pe străin
Îi spuse cu bunătate:
Fericit sunt pe deplin!
Îngerul sări deodată
Iscodindu-l înadins:
Casa ta-i dărăpănată,
Focu-n vatră ţi s-a stins.
Ai copii prea mulţi, se pare
Şi cu greu îi creşti pe toţi,
Nu ai bani pentru mâncare,
Şi eşti fericit, socoţi?
Eu nu te cunosc, străine!
Şi nu ştiu de unde vii
Dar, de vrei rămâi la mine
Până mâine-n zori de zi.

Iat-acum se face seară,
Nu-i bine să mergi pe drum,
Că sunt oameni răi pe-afară
Şi flămând vei fi oricum.
Nu am bani, nu am avere,
Nu am casa un palat,
Am în schimb, o mângâiere,
Că am sufletul curat.
Casa mea dărăpănată,
Cu căldură te-o primi,
Chiar de focu-i stins în vatră,
Om mânca ce s-o găsi.
Şi cu toţii stând la masă
Domnului I-am mulţumi,
Că spre noi mereu revarsă
Un noian de bucurii.

Să fii fericit în lume
Dacă vrei, nu e prea greu,
Că averea mea, vezi bine,
E doar Bunul Dumnezeu.
El îmi dă mereu putere,
El mă iartă când greşesc,
El mi-alină orice durere,
El m-ajută să trăiesc.
Cine are-aşa avere
Are tot ce şi-a dorit,
Are-n suflet mângâiere
Şi e-n viaţă fericit!
Am copii pe lângă casă,
Am pământ să-l pot munci,
Am nevastă credincioasă,
Fericit de ce n-aş fi?

Îngerul să-i spună taina
Ar fi vrut, dar ce folos?
Se vedea că poartă haina
Dăruită de Hristos!
Bucuros, el se întoarse
Şi zbură spre cer grăbit,
Fiindcă, în sfârşit aflase,
Un om care-i fericit.
Auzind Domnul îndată
Le dădu creştinilor
Pedeapsa meritată
Pentru necredinţa lor.
Numai cel ce nu cârtise
Fericit în veci va fi,
Că, din toţi, doar el primise
Darul, de-a se mântui
Cine are-nţelepciune

Să priceapă, n-ar fi greu:
Fericirea nu e-n lume,
Ci e doar în Dumnezeu!!!
Dac-am fi, din întâmplare,
Întrebaţi şi noi cândva,
Conştiinţa noastră oare
Ce-ar răspunde? NU sau DA?!

(autor necunoscut)

Lasă un comentariu

217 comentarii

 1. Drumul sufletului după moarte……

  Fratii mei, să ne aducem aminte de nemurirea sufletului.
  Să ştiţi că suntem pe pământ străin şi călători.
  Auziţi ce zice Psaltirea: Nemernic este omul pe pământ şi străin ca toţi părinţii săi. Nimeni nu rămâne în lumea aceasta. N-am venit să stăm aici.
  Aici este o trecere necontenită; am răsărit prin naştere şi asfinţim prin moarte.
  Sfântul acela, dumnezeiescul Iov, zice aşa: Din pântecele maicii mele am căzut în groapă. Aţi auzit ? Atât i s-a părut viaţa pe pământ, după 400 de ani.
  Că, după bătaia aceea Dumnezeu i-a mai dăruit 140 de ani de viaţa, după ce l-a încercat cu atâtea chinuri şi boli; şi atât i-a părut, că din pântecele maicii sale a sărit în groapă. O săritura i-a părut viaţa.
  Voi nu auziţi cu ce ne aseamănă Duhul Sfânt ?
  Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
  Şi iarăşi: Zilele lui ca umbra trec.
  Şi iarăşi: Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat.
  Şi iarăşi zice: S-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au uscat. Şi iarăşi: Zilele anilor noştri ca pânza păianjenului.
  Cu pânza păianjenului s-au asemănat zilele vieţii noastre.
  Adică, cât este de slabă pânza păianjenului, aşa-i de slabă viaţa noastră pe pământ; suntem umbra, vis şi floare pe pământ !
  Dumnezeu zice lui Isaia: Ascultă, proorocule, strigă şi zi aşa înaintea poporului:
  Tot trupul omului este iarbă şi toată slava omului este ca floarea ierbii.
  Uscatu-s-a iarba şi floarea ei a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în veac.
  Deci, să nu punem bază pe viaţa aceasta, că-i umbră şi vis.
  Ştiţi ce rămâne în veci ? Sufletul. Trupul vedeţi că se face ţărână.
  Că îngropăm şi dezgropăm morţii şi se fac în puţină vreme ţărână.
  Mai ales după o vreme nici oasele nu mai rămân; toate se fac nimic.
  Asta-i şi porunca cea dintâi, că pământ eşti şi în pământ vei merge.
  Dar sufletul nu moare niciodată.
  Sufletul rămâne în vecii vecilor, că el este duh şi nu poate să moară.
  Aşa l-a făcut Dumnezeu.
  Dar, ca să ştiţi ce se întâmplă cu sufletul când moare omul, am să vă spun care-i drumul sufletului imediat după moarte, după tradiţia Bisericii Ortodoxe.
  De când murim şi până la 40 de zile, când are loc judecata particulară a sufletului şi se hotărăşte de Dumnezeu unde o să stăm, la bine sau la rău, până la judecata de apoi, este un timp de tranziţie, adică un timp provizoriu, pentru drepţi şi pentru păcătoşi.
  Când moare omul şi când îşi dă sufletul, în clipa aceea apar în faţa lui atâţia diavoli, câte păcate a avut omul şi atâţia îngeri sfinţi, câte fapte bune a avut el în viaţă.
  Aşa arată Sfântul Efrem Sirul. Şi este o mare luptă atunci.
  Că sfintele puteri se luptă cu diavolii cum să ia sufletul, că ei zic că este al lor, că are păcate mai multe; iar îngerii zic că are mai multe fapte bune.
  Şi este o mare luptă şi de aceea se teme sufletul să iasă din trup.
  I se leagă limba când vede toate astea.
  El vede atunci multe, dar nu poate să spună.
  El ar spune: „Uite, câţi diavoli au venit !”.
  A văzut la Agapia Veche, părintele Eftimie, cu o săptămână înainte de a muri, cum se luptau îngerii cu diavolii pentru suflet, zicând:
  „Uite cum se luptă !
  Îngerii Domnului sunt cu cununi de aur pe cap şi-i lovesc pe draci. Uite cum fug !”
  Cu o săptămână înainte a spus când va muri, căci a fost un om ales al lui Dumnezeu, cum spuneau maicile.
  Dar nu toţi văd taina aceasta, şi să o poată spune; o văd, dar nu o pot spune.
  Atunci în ceasul morţii are mare îndrăzneală îngerul de la botez.
  Când vine acesta, toţi se dau la o parte.
  Îngerul pe care îl avem de la Sfântul Botez are mare putere.
  De aceea, când vă rugaţi acasă, după ce aţi terminat rugăciunile, să faceţi şi câteva închinăciuni la îngerul pe care îl aveţi de la Botez şi să ziceţi aşa:
  „Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, pentru mine păcătosul sau păcătoasa !”.
  Pentru că acest înger, nu numai că ne păzeşte acum, dar el ne păzeşte şi în vremea morţii.
  El călătoreşte cu noi prin vămile văzduhului, până la 40 de zile şi îl avem de la dumnezeiescul Botez mare ocrotitor.
  Dacă nu ar fi el, diavolul ar face cu noi ce ar vrea.
  Auziţi ce zice în Psaltire: Nici să dormiteze cel ce te păzeşte.
  Şi iarăşi zice: Tăbărî-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de Dânsul şi-i va izbăvi pe ei.
  Deci este clar că îngerul este cel ce ne păzeşte şi în viaţa de acum şi după ce murim, până la 40 de zile.
  Vine acel înger şi zice: „Daţi-vă la o parte, diavolilor !
  Eu ştiu viaţa acestui suflet, de când s-a născut şi până acum”.
  Şi îngerul, venind, începe a vorbi cu sufletul aşa:
  „Nu te teme, frate suflete !”
  Sfântul Grigore de Nissa ne spune de ce-i zice frate.
  Pentru că şi îngerul şi sufletul sunt fiinţe raţionale, de sine stăpânitoare, cuvântătoare şi sunt duhuri, cum zice Sfânta Evanghelie: Şi vor fi toţi ca îngerii lui Dumnezeu. Iată trupul tău !
  Ia aminte, frate suflete, acesta-i trupul tău, aceasta-i casa ta în care ai stat până acum.
  Cu acesta te-ai zămislit în pântecele maicii tale, cu acesta ai trăit 20, 60, 80, câţi ani a vrut Dumnezeu să-ţi dea pe pământ;
  că la Dumnezeu este viaţa, iar nu la noi.
  Ia aminte, frate suflete, când va suna trâmbiţa judecăţii de apoi, într-o clipeală a ochilor are să învie acest trup, cum îl vezi şi ai să intri într-însul şi ai să mergi la judecată, cum spune Apostolul Pavel:
  Toţi vor sta înaintea divanului judecăţii lui Iisus Hristos, ca să ia fiecare după cum a lucrat, bine sau rău.
  Îngerul păzitor îi aduce iar aminte: „Iată, frate suflete, când erai copil mic – sau copiliţă mică – te-a trimis mama să aduci o căldare de apă, sau să aduci zarzavat din grădină, sau să aduci gâştele de la păscut, sau să faci o treabă cât de mică în ogradă.
  Uite, aşa gândeai tu atunci; aşa înţelegeai tu atunci”.
  Şi începe să-i aducă aminte din mica copilărie ce bine a făcut el cu trupul acesta şi ce rău a făcut.
  „Uite aşa ai făcut, când erai în clasa întâi la şcoală, în a doua, a treia;
  uite aşa făceai !
  După ce ai ieşit în lume, când erai fată mare sau flăcău, când te-ai însurat sau măritat, uite aşa făceai”.
  Şi-i aduce aminte din pruncie şi până la moarte în fiecare zi şi ceas ce a făcut.
  Că sufletul, după ce iese din trup, foarte tare ţine minte.
  Este ca razele soarelui.
  Nu-l mai îngreunează pământul, nici trupul ca să uite.
  Toate le vede ca o oglindă.
  Aceasta se întâmplă în ziua întâi după moarte.
  Ziua a doua după moarte se întâmplă un lucru mai înfricoşat.
  În ziua a doua după moarte îl ia îngerul păzitor şi-l duce pe unde a umblat omul toată viaţa.
  Atunci se întâmplă ceea ce spune în Psaltire: Pentru ce mă tem în ziua cea rea ?
  Că fărădelegea călcâiului meu mă va înconjura.
  Toată icoana vieţii omului se descoperă a doua zi după moarte.
  Dar ai să spui: „Părinte, cum poate sufletul omului să meargă într-o zi pe unde a mers toată viaţa ?”
  Sufletul înconjoară pământul cât ai clipi din ochi.
  Sufletul nostru şi îngerul păzitor merg mai repede ca razele fulgerului, cum spune în Biblie: Alerga-vor, Doamne, în grabă şi mai repede ca razele fulgerelor, sufletele drepţilor se vor întoarce la Tine, citim la proorocul Iezechiel şi în multe locuri.
  Sufletul este fiinţă gânditoare şi nici nu am zis cu limba un cuvânt şi cu gândul am şi înconjurat pământul mai înainte de a-l pronunţa; uite cum aş spune eu acum: Pekin, New York, Moscova, Bucureşti, Sihăstria.
  Aşa de repede merge sufletul, după ce ieşim din trup.
  Şi nu-i o greutate să se ducă el, în ziua a doua, cu îngerul pe unde a umblat toată viaţa.
  El numai gândeşte şi a şi ajuns în locul acela, căci merge ca gândul.
  Şi unde-l duce în ziua a doua ?
  Îl duce pe unde a umblat omul toată viaţa şi-i arată unde a făcut bine şi unde a făcut rău. Şi nu-i arată decât adevărul.
  „Uite, aici ai jucat, aici te-ai îmbătat, aici ai desfrânat cu atâtea femei sau cu bărbaţi; aici ai înjurat, aici ai fumat, aici ai avortat atâţia copii, aici ai ocărât, aici ai furat, aici ai cântat, aici te-ai lenevit, aici te-ai răzbunat pe cineva.
  Ai batjocorit, ai blestemat, ai bătut.
  Nu te-ai spovedit, n-ai postit şi te-ai împărtăşit cu nevrednicie !”
  Şi-i arată şi faptele bune: „Uite, suflete, aici ai mers la biserică;
  aici ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu, aici ai miluit pe cei săraci, aici ai învăţat pe copii frica de Dumnezeu; aici ai citit sfintele cărţi, aici ai mers la biserică, aici ai răbdat necazurile cu bucurie, aici ai dat un cuvânt de folos la altul, dincolo ai făcut milostenie, ai îmbrăcat pe cel gol, ai adăpat pe cel însetat, ai primit pe cel străin”.
  Îi arată toate, toate şi sufletul săracul nu poate zice nimic, că nu-i arată decât adevărul, pentru că îngerul nu poate să mintă.
  Îi arată şi cele bune şi cele rele.
  Şi se minunează sufletul foarte şi îl întreabă pe înger:
  – Sfinte îngere, cum de ştii tu acestea toate ?
  – Cum să nu ştiu, dacă pururea am fost cu tine !
  Tu ai mâncat, eu nu pot mânca; tu ai dormit, eu nu am dormit; tu ai băut, eu nu pot bea; tu ai stat degeaba, eu nu pot.
  Eu nu-s duh care poate mânca, sau bea sau dormi.
  Eu pururea am fost treaz – cum zice în Psaltire: Nici să dormiteze cel ce te păzeşte.
  Că dacă nu aş fi fost eu cu tine, diavolii ar fi făcut mare prăpăd, împreună cu vrăjmaşii tăi văzuţi şi nevăzuţi.
  Eu te-am apărat şi pururea am fost lângă tine şi mereu am scris ce gândeşti tu.
  Că eu ştiu gândurile tale şi ce vorbeşti tu şi ce faci tu, bine sau rău”.
  Asta se întâmplă în ziua a doua.
  Îl duce îngerul păzitor pe suflet pe unde a umblat toată viaţa.
  Iar în ziua a treia după moarte, sufletul ne vede pe noi.
  Vede că plânge mama, plânge sora, sau soţia, sau soţul.
  Vede că plâng neamurile după el şi îi pare rău.
  Dar nu mai are grija noastră; el se gândeşte atunci numai la el şi zice:
  „Ei rămân pe pământ şi se vor pocăi, că mai au vreme să facă fapte bune. Dar eu unde mă duc ?
  Cine mă va ajuta pe mine acolo ?”
  Şi aşa merge ziua a doua pe unde a mers toată viaţa.
  Iar în ziua a treia, lucru şi mai înfricoşat.
  I se mai dau îngeri însoţitori sufletului nostrum, şase îngeri purtători de lumină şi cu cel de la Botez sunt şapte, ca să treacă înfricoşatele vămi ale văzduhului.
  Aţi auzit de cele 24 de vămi ale văzduhului.
  Se fac slujbe pentru cei ce vor să aibă milă de la Dumnezeu şi să-i scape de duhurile întunericului din văzduh.
  Cele mai importante slujbe pentru cei care mor sunt:
  – spovedania generala
  – Sfânta Împărtăşanie
  – împăcarea cu toţi.
  Iar imediat după moarte se face 40 de zile Sfânta Liturghie şi parastase cu dezlegări şi milostenie la cei săraci, care ajută sufletul cel mai mult când trece vămile.
  Că Biserica, fiind mama noastră spirituală, se roagă acum pentru bietul suflet care-i fiul ei după dar din Botez, să treacă uşor atunci vămile văzduhului.
  Ce se întâmplă până ce va trece sufletul vămile văzduhului ?
  Atunci vede omul cât de folos îi era lui să fie mărturisit curat de păcate.
  Dacă nu ar fi lăsat Dumnezeu între El şi noi taina Sfintei Spovedanii, nici un om nu s-ar mântui.
  Că zice Apostolul Iacov că: Toţi multe greşim şi nimeni nu-i fără păcat.
  Dar între noi şi Dumnezeu s-a lăsat taina Spovedaniei, care-i al doilea botez, cum zice preotul;
  aţi auzit că zice la mărturisire: „De vreme ce cu al doilea botez te-ai botezat, după rânduiala Tainelor creştineşti”.
  Acum vede sufletul cât de folos îi era, dacă era mărturisit, când trece vămile.
  De aceea, vă rog să ţineţi minte: Cănd vezi că s-a îmbolnăvit în casă mama, sora, fratele, soţia, nepotul, copilul, tata, fiica, nu aduce întâi doctorul;
  întâi adă preotul şi-l spovedeşte curat de toate păcatele.
  Omul trebuie să se spovedească obligatoriu de patru ori pe an toată viaţa, în cele patru posturi, cât trăieşte el, dar mai cu seamă când vezi că s-a îmbolnăvit rău.
  Atunci cheamă preotul repede să-l spovedească.
  Nu când i s-a legat limba sau şi-a pierdut conştiinţa;
  ci din vreme, când are mintea clară şi ţine minte.
  Şi-i spune: tată, mamă, băiete, spune tot ce-ai făcut !
  Pune-l să scrie pe un caiet, dacă ştie şi să-şi aducă aminte tot, că dacă ai reuşit să faci o spovedanie bună, ai câştigat sufletul lui.
  Că ce spun sfinţii Părinţi ?
  Chiar de a avut cineva păcate de moarte foarte grele, dacă a murit spovedit, îl scoate Biserica.
  El stă în iad numai până se curăţă de păcat, pentru că spune Sfânta Evanghelie: Nimic necurat nu va intra în Împărăţia cerurilor.
  Ai auzit ce spune un sfânt ?
  El a văzut o mare de flăcări şi din marea aceea ieşeau porumbei albi ca zăpada şi zburau la cer.
  Şi acolo era iadul şi auzea ţipete şi vaiete.
  „Cum, Doamne, din foc ies porumbei ?” s-a întrebat el.
  Porumbeii erau sufletele oamenilor drepţi, care s-au curăţit prin canon stând în iad şi şi-au plătit tot ce aveau de plătit.
  Pentru că Biserica intervine de pe pământ cel mai mult prin Sfânta Liturghie.
  Că jertfa şi răscumpărarea noastră se face prin sângele lui Iisus Hristos.
  Cum zice şi Apostolul: Sângele Lui ne curăţă de orice păcat.
  Creştinul, dacă a murit mărturisit şi dacă, Doamne fereşte, are păcate grele şi nu şi-a făcut canonul, el îşi face canonul dincolo, în iad.
  Dar din iad îl scoate Biserica prin:
  – Sfânta Liturghie
  – dezlegări
  – milostenie

  şi tot la rai merge.
  Iar dacă a murit cineva nespovedit din tinereţe şi a avut păcate de moarte, grele, aproape cum ar muri nebotezat.
  Toate slujbele care se fac pe pământ pentru un asemenea suflet, foarte puţin îl ajută, fiindcă nimic necurat nu va intra întru Împărăţia cerurilor.
  Aşa au aşezat dracii vămile că, dacă ar putea, nici unul să nu treacă la cer.
  Ştiţi de ce au ei ura şi zavistia asta pentru oameni ?
  Pentru că sufletele drepţilor completează numărul din care au căzut ei.
  Lumea asta atât o ţine Dumnezeu – cum arată Sfântul Simeon Noul Teolog – până se va împlini numărul îngerilor căzuţi, din sufletele drepţilor. Nu citiţi la Psaltire ?
  Până se împlineşte numărul îngerilor care au căzut, că au fost foarte mulţi; a treia parte din îngeri, cum zice Apocalipsa:
  Am văzut un diavol mare, roşu, care a tras cu coada lui a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pâmănt.
  A căzut o treime de îngeri din toate cetele; şi din heruvimi şi din serafimi, din toate cetele, care au fost de-un gând cu satana, ca să se facă asemenea lui Dumnezeu.
  Şi de aceea au atâta ură diavolii, că ştiu că fiecare suflet, dacă trece la cer, cum spune Evanghelia: Şi vor fi toţi ca îngerii lui Dumnezeu, va fi în locul lor şi le va lua dregătoriile.
  De aceea stau în văzduh şi zic: „Iată pe noi ne-a dat Dumnezeu jos din cer, iar sufletele acestea vor să treacă pe aici la Dumnezeu, ne vor lua locul !”.
  Şi atunci Dumnezeu le-a dat voie, cu dreptate diavolilor să stea în calea sufletelor, căci Dumnezeu este şi drept, nu numai milostiv şi au făcut aceste staţii sau vămi, între cer şi pământ, ca să arunce în iad pe cei ce mor nepocăiţi, în grele păcate.
  Şi iată cum sunt aşezate:
  Vama întâi este pentru vorbirea de rău;
  Vama a doua, pentru clevetire;
  Vama a treia, pentru mânie,
  Vama a patra pentru lăcomie.

  şi aşa mai departe, de la cele mai mici păcate, până la cele mai mari.
  Şi cine n-a vorbit de rău ?
  Cine nu s-a mâniat ?
  Cine nu s-a lăcomit ?
  Cine nu s-a lenevit ?
  Cine n-a băut un pahar mai mult în viaţă ?
  Cine n-a căzut cu gândul, cu imaginaţia ?
  Cine n-a căzut cu fapta în desfrânare ?
  Cine n-a căzut cu fapta în beţie ?
  Cine n-a căzut în îndoiala în credinţă ?

  şi în celelalte păcate trupeşti sau sufleteşti, cum citim în viaţa Sfintei Teodora ?

  Vamile vazduhului descrise de Sfanta Teodora

  Aţi văzut ce a spus Sfânta Teodora, când a ajuns la vama beţiei ?
  „Mă minunam foarte că dracii îmi aduceau aminte de toate paharele de rachiu şi de vin pe care le-am băut în viaţă.
  Şi-mi arătau şi când am băut, în ce clipă şi cu cine am fost şi de câte ori m-am îmbătat şi de câte ori am băut.
  Şi îi întrebam pe sfinţii îngeri:
  – Cum de ştiu diavolii toate acestea ?
  – Dacă ei au fost îngeri !”
  Să ştiţi, însă, că de la Botez, pe lângă îngerul bun, care stă de-a dreapta creştinului, mai ai un înger din ceata stăpânilor iadului, un diavol care stă pe umărul stâng.
  Acela scrie tot ce ai făcut tu rău şi ce ai vorbit tu rău şi de toate păcatele ce le-ai făcut în viaţă.
  Iar îngerul bun scrie şi cele bune şi cele rele, cum spune acolo.
  Aşa crede Biserica lui Hristos.
  Acum să vedem ce se întâmplă cu sufletul celui mărturisit, când vine diavolul cu zapisul unde sunt scrise toate păcatele omului.
  Nu le mai găseşte scrise !
  Atunci diavolii urlă, răcnesc şi se mânie că pe acest suflet care avea păcate mari, avorturi, preacurvii, furturi, înjurături, beţii şi altele, nu-l mai găseşte scris cu nimic.
  Când creştinul a fost dezlegat de preot pe pământ, Duhul Sfânt a şters de acolo toate păcatele lui.
  Cuvântul lui Hristos care zice: Tot ce va dezlega preotul pe pământ, va fi dezlegat şi în cer. N-aţi auzit ?
  Ce va lega el pe pământ, este legat şi în cer.
  Deci, spovedania, taina aceasta este aşa de mare, încât are putere să-l cureţe pe om de orice păcat, să-i dezlege toate păcatele.
  Numai dacă omul a fost cuminte în viaţă, dacă s-a spovedit curat, acela trece uşor înfricoşatele vămi ale văzduhului a treia zi.
  Şi i se cântăresc faptele cele bune cu cele rele.
  Faptele cele bune sunt în formă de pietre scumpe, iar faptele cele rele în formă de pietre simple sau alte greutăţi.
  Sufletul este foarte înţelept. El vede singur încotro merge.
  Dacă la vămi vede că trag păcatele mai greu, începe a plânge foarte şi a se întrista, mai ales că vede la vămi mii de diavoli care vor să-l răpească la fiecare vamă.
  Şi-i zice îngerul păzitor:
  – Nu te teme, frate suflete, că nu ştii judecăţile lui Dumnezeu !
  Nu te teme !
  Sufletul se bagă sub aripile îngerilor, când vede atâtea mii de draci.
  Un drac atât este de urât, că dacă ar veni aici unde stăm noi acum, cum este el în iad, nu mai rămâne unul viu.
  Toţi murim de atâta urâciune şi spaimă a îngerului căzut.
  Iar sufletul, când vede atâtea mii de draci se bagă sub aripile îngerului şi zice:
  – Domnii mei îngeri, nu mă lăsaţi ! Tare mă tem de aceştia !
  Şi-i zic îngerii:
  – Nu te teme, frate suflete, că eşti cu noi !
  Noi suntem garda lui Dumnezeu, care te însoţim pe tine !
  Doamne fereşte, la 40 de zile să nu cumva să cazi în mâinile lor !
  Dar acum n-ai grijă, că noi te păzim !
  În ziua a treia sufletul nostru trece vămile văzduhului şi exact a treia zi, când a ieşit din trup, în aceeaşi clipă ajunge prima dată la scaunul Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Şi ce vede el acolo ?
  Că Sfânta Scriptură spune: Pe Dumnezeu nimeni odinioară nu L-a văzut.
  Dar ce vede sufletul atunci ?
  Că pe Dumnezeu, Iisus Hristos, L-a văzut toată lumea. Şi n-a fost Dumnezeu ?
  L-a văzut Avraam, L-a văzut Moise; dar L-a văzut cu pogorământ, după închipuire, cum a vrut să se arate.
  Dar fiinţa lui Dumnezeu nimeni nu a văzut-o, nici heruvimii, nici serafimii.
  Fiinţa lui Dumnezeu este inaccesibilă oricărei minţi raţionale din cer şi de pe pământ.
  Deci, ce vede sufletul nostru a treia zi, când ajunge prima dată la tronul lui Dumnezeu ? Iată ce vede, după mărturisirea Sfinţilor Părinţi.
  Vede strălucind o lumină negrăită, de miliarde de ori mai tare ca soarele şi mireasma Duhului Sfânt.
  Aude cântările heruvimilor şi serafimilor şi apar nişte nori de aur azurii, mergând spre răsărit şi îngerii îngenunchează pe ei, împreună cu sufletul.
  Şi odată se opresc în loc către răsărit.
  Că de aceea, să ţineţi minte, ne închinăm la răsărit când facem rugăciunile; pentru că tronul lui Dumnezeu este la răsărit.
  N-ai văzut ce zice Sfânta Scriptură ?
  Şi au sădit rai în Eden spre răsărituri.
  N-aţi auzit ce spune Isaia ? Răsărit este numele Lui.
  N-aţi auzit ce spune Psaltirea, pe care o aveţi în casă ?
  Dumnezeu s-a suit peste cerurile cerurilor, spre răsărituri.
  Deci, la răsărit este tronul Sfintei Treimi.
  Şi se opresc norii aceştia şi îngerii care stau în genunchi, cu sufletul care-i la fel cu ei. A treia zi aude acest glas pe limba lui Adam:
  „Duceţi sufletul acesta în Rai şase zile”.
  Că şase zile trece sufletul nostru prin Rai, cu iuţeala gândului.
  Atunci îngerii cei buni îl iau cu iuţeala fulgerului şi-l duc către grădinile Raiului.
  Când ajunge sufletul acolo cu îngerii, nimeni nu poate spune ce frumuseţe este.
  Şi atunci vede acolo că o floare din Rai, cum spune Sfântul Andrei, este mai scumpă decât toate popoarele lumii, decât toate podoabele şi bogăţiile veacului de acum; pentru că acea floare are viaţă şi niciodată nu se mai vestejeşte sau nu moare.
  Acolo vede el, cum am zis, „Raiul desfătării”, „Palatul Noului Sion”, „Ierusalimul ceresc” şi câte spune Sfânta Scriptură.
  Dar o negrăită bucurie este când sufletul aude cântările a milioane de îngeri, de heruvimi şi de drepţi, care cântă acolo.
  Apoi vede corturile drepţilor, despre care se spune la panahidă, cum spune şi Sfântul Cosma, care a fost prin Rai. Numai acolo câtă frumuseţe este !
  Ajunge în nişte livezi, nişte pometuri care n-au margini.
  Apar nişte pomi cu frunza de aur, cu florile de aur şi sub fiecare pom este un cort şi în cort este o masă de aur şi în pomii aceia cântă păsări ale căror aripi nimeni nu poate spune cât de frumoase sunt; şi acele păsări nu mai mor în veacul veacului.
  Şi se minunează sufletul, că la unul cortul este de argint, la altul este de mărgăritar, la altul este de iachint, la altul de onix, la altul este de sardonix, la altul de ametist, la altul este de rubin, la altul de safir şi de celelalte pietre scumpe, de care se spune la Apocalipsă.
  El vede că şi mesele nu-s toate la fel.
  Şi copacii rodesc pe o singură ramură câte 70 feluri de roade.
  Cântă şi frunzele pomilor, cântă şi florile lor, cântă şi păsările;
  curg râuri de miere şi de lapte prin livezile acelea ca oglinzile.
  Este o mireasmă a Duhului Sfânt, pe care omul nu o poate spune.
  Dar cea mai mare bucurie când trece sufletul prin Rai alta este.
  Se întâlneşte cu neamurile lui.
  Voi, fraţilor, să ştiţi că din neamul nostru avem şi în Rai, avem şi în iad, că Dumnezeu este drept.
  Cine a făcut rău, s-a dus în iad; cine a făcut bine, s-a dus în Rai.
  Şi acolo în Rai nu cunoşti când ai ajuns, numai pe bunicul sau pe străbunicul.
  Dacă te-aş întreba acum pe mata: „Cunoşti pe străbunicul de 300 de ani în urmă ?”
  De unde să-l ştii ! Că de-abia dacă îl cunoşti pe cel de 50-60 de ani în urmă.
  Acolo în Rai, însă, se cunosc oameni unii cu alţii.
  Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Mă întrebi dacă se cunosc sufletele în Rai?
  Ia aminte la Evanghelia cu bogatul şi săracul Lazăr.
  Când a murit bogatul şi când a murit Avraam ?
  Cu mii de ani înainte şi se cunoşteau şi vorbeau”.
  Acolo în Rai îţi ies înainte neamurile toate care sunt la bine şi au palate de aur şi pietre scumpe şi livezi şi zic: „Măi, nepoate, măi ! tu eşti al cutăruia, tu eşti a cutăreia, din ţara cutare, din satul cutare. Noi suntem neamuri cu tine.
  Noi am murit înaintea ta cu 100 de ani, cu 300 de ani.
  Tu eşti al cutăruia, tu nu ne cunoşti pe noi, dar noi te cunoaştem.
  Noi ştim unde mergi tu. Tu mergi la judecata particulară a sufletului.
  La 40 de zile se va hotărî cu tine unde mergi, în Rai sau în iad.
  De vei afla milă la Dumnezeu şi te va da la bine, să vii la locaşurile noastre, că iată ce frumuseţi avem aici; ce palate şi ce minunăţii, pe care nu poate să le înţeleagă omul.
  Şi aşa îl petrec neamurile lui şi îngerii, mergând prin Rai şase zile.
  Sufletul atunci uită cu totul că a trăit pe planeta asta, că a avut mamă, că a avut soră, că a avut frate…
  Că el vede acolo alte bucurii, străine cu totul de lumea asta trecătoare.
  Şi atunci îngerul de la Botez, când vede că el se bucură tare, căci acolo nimeni nu poate sta întristat de atâta bucurie, se apropie de el şi-i spune aşa, dacă ştie că este drept: „Frate suflete, iată, la 40 de zile ai să vii să ocupi un loc de aici !”
  Iar dacă-l ştie că-i păcătos îi zice: „Frate suflete, nu te bucura;
  nu te-am adus să rămâi aici.
  Te-am adus să vezi ce-ai pierdut în puţină vreme cât ai trăit pe pământ, dacă n-ai avut frică de Dumnezeu şi nu te-ai mărturisit şi n-ai postit şi n-ai mers la biserică şi n-ai făcut fapte bune !”
  Când aude sufletul că nu va rămâne în Rai – căci el credea că va rămâne acolo în veci – cât de mare bucurie este în Rai, el se mâhneşte şi începe a plânge cu amar.
  – Cum, n-am să rămân aici ? întreabă el pe îngerul său păzitor.
  – Nu ! îi răspunde îngerul.
  Pe aici treci numai să vezi în puţină vreme ce-au câştigat oamenii cu frica lui Dumnezeu şi ce-au pierdut cei necredincioşi, care nu s-au închinat lui Dumnezeu !
  Aşa trece sufletul şase zile prin Rai şi cu trei, care au fost până au ajuns la tronul Sfintei Treimi, se fac nouă.
  Iar la nouă zile vin iarăşi, ca fulgerele cerului pe nori, îngerii, şi-l duc înaintea Preasfintei Treimi, în lumina cea neapropiată gânditoare.
  El nu vede pe Dumnezeu, că nici heruvimii nu-L văd;
  numai lumină şi lumină negrăită, care nu se poate spune.
  Şi se opresc norii aceştia şi la nouă zile aude acest cuvânt, dacă sufletul este drept: „Acest suflet să aibă desfătarea şi bucuria cea fără margini a celor nouă cete îngereşti !”
  Iar dacă-i păcătos: „Sufletul acesta să nu aibă parte de fericirea şi slava celor nouă cete îngereşti !”
  Acest cuvânt îl aude la nouă zile şi apoi aude, zicând: „Duceţi sufletul acesta prin iad 30 de zile”.
  Atunci îl iau îngerii şi-l întorc către miazănoapte şi către apus, la locurile iadului, care nu au margine.
  Şi atunci sufletul, când îl duc îngerii la iad, vede acolo ce spune Sfânta Scriptură: „Iadul cel mai de jos”, „Fântâna adâncului” şi „Iezerul de foc” de la Apocalipsă.
  Acolo vede el viermele cel neadormit, despre care a spus Hristos, Dumnezeul nostru; vede focul cel nestins, gheena, foc negru care-i de miliarde de ori mai fierbinte ca focul pământesc şi care n-are margine adâncimea lui.
  Acolo vede el întunericul cel mai dinafară, cel mai dinăuntru, scrâşnirea dinţilor şi tartarul, câte mai auziţi la Sfânta Liturghie şi în Scriptură.
  Şi când vede el atâtea feluri de munci şi atâtea feluri de draci, vede acolo muncindu-se şi neamuri de-a lui, cum vedea mai înainte în Rai.
  Şi neamurile ştiu pe unde trece şi-i ies înainte şi strigă către el:
  „Frate, nepotule, vărule, moşule, matale te duci la judecata particulară.
  Te rugăm din inimă, adu-ţi aminte de noi şi te roagă lui Dumnezeu pentru noi, dacă te va da la bine.
  Uite, noi ne muncim aici de atâţia ani, de 200 de ani, de 300 de ani, de 500 de ani fiecare !”
  După cum se bucura sufletul mai înainte în Rai, că şi-a văzut neamurile lui la bine, acum se scârbeşte de aceste neamuri ale lui, care, pentru păcatele lor, au fost rânduite la osândă.
  Şi trec cele treizeci de zile prin iad şi cu nouă care au fost când s-a întors din Rai sunt 39 de zile.
  Iar în a 40-a zi îl iau îngerii şi-l duc a treia oară la scaunul Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi, în lumina cea neapropiată, gânditoare, spre închinare.
  Şi atunci, la 40 de zile, aude acest glas în limba aramaică a lui Avraam, dacă sufletul este drept: „Duceţi acest suflet în Gan Eden !”, adică în desfătare şi bucurie fără margini; iar dacă, Doamne fereşte, este păcătos aude: „Duceţi sufletul acesta în Şeol sau Hades”, adică în iad şi în muncă.
  Îngerii lui Dumnezeu, cât sunt de buni şi preamilostivi, însă, dacă le dă poruncă Dumnezeu să-l ducă la greu, îl duc în iad.
  Dacă ar vedea atunci cineva cum se roagă sufletul nostru la îngeri, când vede că-l duc la chinuri, ar plânge temeliile pământului.
  Se bagă sub aripile îngerilor şi zice:
  – Îngerii lui Dumnezeu, cei preasfinţi, cei preabuni, nu mă lăsaţi ! Unde mă duceţi ?
  Într-ale cui mâini mă duceţi ?
  Cine ar să mă mai scoată pe mine de acolo ?
  Cine mai are milă acum de mine?
  Cine ştie de pe faţa pământului în ce chinuri mă duc eu acum ?
  Iar îngerii plâng şi-i spun:
  – Frate suflete, noi suntem slugile lui Dumnezeu, noi avem poruncă.
  Nu putem face nimic mai mult, decât cum porunceşte Ziditorul:
  să te ducem la bine sau la rău !
  Şi-l duc, dacă, Doamne fereşte, sufletul a trăit rău, în păcate şi fără pocăinţă la rău sau dacă-i bun şi a păzit poruncile Domnului, îl duc la Rai, potrivit cu faptele lui bune sau rele.
  Aceasta se întâmplă la 40 de zile după moarte.
  De aceea Biserica, mama noastră cea duhovnicească, are mare grijă să facă pomeniri după fiecare mort la:
  – 3 zile
  – 9 zile
  – 40 de zile

  pentru că atunci se hotărăşte unde va sta sufletul nostru, la bine sau la greu.
  De la 40 de zile mai rămâne o singură portiţă deschisă pentru suflet.
  Dacă sufletul a fost în credinţa ortodoxă adevărată şi a fost fiu adevărat al Bisericii lui Hristos, şi dacă n-a căzut în vreo sectă sau în alte rătăciri, sau păcate grele şi dacă a fost spovedit şi împărtăşit, Biserica îl poate scoate din chinurile iadului prin sfintele slujbe şi prin milostenie.
  Biserica este mama noastră spirituală, care ne-a născut pe noi la dumnezeiescul Botez prin apă şi prin duh.
  Biserica este stâlpul şi întărirea adevărului, Biserica este trupul lui Hristos, Biserica este mireasa Mielului, cum spune la Apocalipsă.
  De aceea, are mare îndrăzneală către capul ei din ceruri care este Hristos.
  Aţi auzit ce spune Hristos în Evanghelie:
  Eu sunt buciumul, viţa – adică trunchiul copacului – şi voi sunteţi ramurile; toată viţa care rămâne întru Mine, aduce roadă multă, iar care nu rămâne întru Mine, în foc se aruncă.
  Deci, băgaţi de seamă ! Cine nu rămâne în Biserică, nu rămâne în trupul lui Hristos. Cine s-a rupt de Biserică, toţi sectanţii care au ieşit şi au împânzit lumea – căci sunt peste 800 de secte numai în Europa – aceştia sunt neghină în grâu, aceştia sunt seminţele satanei; Doamne, zice Evanghelia, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina Ta ? Dar de unde are neghină ? Un om vrăjmaş, adică diavolul a făcut aceasta.
  Sectanţii sunt buruieni crescute la umbra Bisericii, oameni stricaţi la minte şi la credinţă, prin care satana vrea să rătăcească şi pe alţii. Să nu-i ascultaţi !
  Cine s-a rupt de Biserică, s-a rupt de trupul lui Hristos.
  Ia să vă dau o imagine: Dacă copacul acesta ar fi încărcat cu flori până în vârf sau cu roade, un copac roditor şi dacă o mlădiţă s-a rupt de acolo cumva şi a căzut cu greutatea roadelor sale jos, mai rodeşte aceea ? Ce se întâmplă ?
  Se usucă şi o punem pe foc. Aşa-i sufletul care s-a rupt de Biserică.
  S-a rupt de trupul lui Hristos.
  Că Biserica este, cum spune marele Apostol Pavel, trupul lui Hristos.
  Şi acea mlădiţă, acel suflet care s-a rupt de Biserică, în veacul veacului nu mai rodeşte şi nici mântuire nu are.
  Pentru că Duhul Sfânt şi seva Duhului Sfânt, vine numai prin punerea mâinilor, de la Apostoli la episcopi, de la episcopi la preoţi şi de la preoţi se lucrează în rândul credincioşilor prin Tainele care le-a hotărât Dumnezeu să le lucreze preotul, ca iconom al Tainelor lui Dumnezeu.
  Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în Biserică.
  Feriţi-vă ! Fugiţi cât puteţi, ca de diavoli, de acei care vă învaţă să nu vă închinaţi Sfintei Cruci, sau Maicii Domnului, sau să nu mergeţi la Biserică, sau să nu ascultaţi de preot.
  Aceia vin cu satana în inimă şi-n minte, să vă rupă de Biserică, de adevărul nostru dogmatic, de credinţa noastră ortodoxă, care este neschimbată de 2000 de ani, de la Hristos.
  Acum sectele au ieşit ca ciupecile după ploaie, şi toate sectele au venit mai mult din Occident. Cele mai multe au venit de la oameni bolnavi la minte.
  Eu am o sectologie care s-a tipărit la Bucureşti şi-am arătat şi istoricul, de unde au venit, cu ce scop au venit.
  Vin cu scopul să ne strice şi credinţa şi neamul, să ne piardă sufletele !
  Nu ieşiţi din corania mântuirii. Nu plecaţi din Biserica lui Hristos.
  Biserica este mama noastră duhovnicească.
  Ea ne-a născut prin apă şi prin duh, la Botez.
  Deci, să cinstiţi Biserica şi pe preoţi şi pe arhierei şi pe Sfântul Sinod.
  Ţineţi-vă de Biserica noastră cea de totdeauna.
  Să fiţi creştini buni şi cetăţeni buni şi să împliniţi porunca Sfântului Apostol Pavel: Daţi celui cu cinstea, cinste; celui cu dajdia, dajdie; celui cu frica, frică şi nimănui cu nimic să nu rămâneţi datori.
  Se spune la Epistola către Romani: Tot sufletul să se supună stăpânirii celor mai înalte, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu.
  Şi iar spune: Cel ce nu se supune stăpânirilor, legii lui Dumnezeu se împotriveşte.
  A ieşit o sectă blestemată, foarte periculoasă pentru ţară şi Biserică, care se cheamă „Martorii lui Iehova”.
  Aceştia sunt cei mai înverşunaţi împotriva conducerii de stat şi a Bisericii.
  Să fugiţi ca de diavoli, ca de satana de aceştia !
  Aceştia, nu numai că nu sunt creştini, dar sunt mai răi decât toţi păgânii.
  Că nu recunosc nici Biserica, nici statul şi nu cred în Hristos.
  Păziţi-vă de orice sectă, rămâneţi fii ai Bisericii lui Hristos, cum au fost părinţii şi bunicii voştri şi strămoşii din veac.
  Rămâneţi în Biserică, ţineţi-vă de mama noastră, care este Biserica.
  Că, doamne fereşte, chiar dacă omul merge la iad pentru păcatele lui, Biserica îl poate scoate prin dumnezeiasca Liturghie, prin pomeniri, prin milostenii şi prin jertfe.
  Fără Biserică nu este mântuire !
  Cine a ieşit din Biserică, nu mai are pe Hristos, că Biserica este trupul lui Hristos.
  Cine a ieşit din Biserică, nu mai este fiu după dar al lui Dumnezeu din Botez, ci este fiu al satanei, căci s-a rupt de la mama lui duhovnicească şi a luat-o după capul lui şi s-a pierdut. Dumnezeu să vă ajute.
  Cu aceasta închei şi vă rog din toată inima să aveţi frica lui Dumnezeu, să nu uitaţi rugăciunea, şi să vă rugaţi şi pentru noi păcătoşii.
  Amin

  Părintele CLEOPA

  Răspunde
 2. Am învățat…

  Am învățat că un prieten este comoara cea mai frumoasă de pe pământ.

  Am învățat că mai poți continua mult timp după ce spui că nu mai poți.

  Am învățat că într-o secundă poți pierde sau câștiga totul.

  Am învățat că oamenii te pot răni și iubi cu aceeași intensitate.

  Am învățat că un prieten este comoara cea mai frumoasă de pe pământ.

  Am învățat că nu este nevoie să schimbi oamenii, ci să te schimbi pe tine.

  Am învățat că prietenia este o floare care poate fi udată și de la distanță.

  Am învăţat că în viaţă se închide o uşă şi se deschide o fereastră. Sau invers.

  Am învăţat că sunt lucruri în viaţă care nu pot fi cumpărate cu bani.

  Am învăţat că viaţa te urcă şi te coboară fără să te anunţe.

  Am învăţat că nimeni nu este proprietatea nimănui.

  Am învăţat că orice certificat de garanţie nu reprezintă o garanţie.

  Am învăţat că nu există „prea târziu” sau „prea devreme”.

  Am învăţat că oamenii au dreptul să te vorbească de rău şi tu ai dreptul să-i vorbeşti de bine. Când vorbesc despre alţii, de fapt vorbesc despre ei.

  Am învăţat că oricând se poate întâmpla orice şi eu trebuie să fiu pregătit pentru asta.

  Am învăţat să privesc spre trecut cu înţelegere, spre prezent cu bucurie şi spre viitor cu nădejde.

  Am învățat că viața îți oferă o mulțime de lecții și că mereu mai există ceva de învățat.

  Am învăţat că orice obiect, eveniment sau om are două laturi de privit.

  Am învăţat să mă plâng mai puţin şi să mulţumesc mai mult.

  Am învăţat să trăiesc în Aici şi Acum cu bucurie.

  Am învăţat că sunt lucruri care nu înseamnă nimic oricât de mult ar vrea mintea să însemne ceva.

  Am învăţat să iubesc rana şi pe cel ce a făcut rana.

  Am învăţat să privesc lucrurile şi oamenii prin logica lui Hristos.

  Am învăţat că pacea şi iubirea sunt mai presus decât dreptatea şi frica.

  Am învăţat că fiecare om are o cameră în căsuţa inimii sale unde nu doreşte să intre decât foarte rar şi eu trebuie să accept asta.

  Am învățat să spun „Îmi pare rău”, „Te rog să mă ierţi”, „Mulţumesc”, „Te iubesc”.

  Am învăţat să intru şi să ies din noaptea neagră a sufletului.

  Am învățat că nu am învățat nimic…

  (Hrisostom Filipescu)

  Răspunde
 3. AVEM NEVOIE DE O RUGACIUNE!
  „PREOT ILARION ARGATU” (1913 – 1999) 

  Cea mai puternică învăţătură a părintelui Ilarion Argatu: rugăciunea care dezleagă tot ce a fost legat şi împlineşte dorinţe.

  Iubit de credincioşi, dar detestat în aceeaşi măsură de autorităţile comuniste şi condamnat chiar la închisoare pe viaţă, părintele Ilarion Argatu a fost unul dintre cei mai importanţi duhovnici ai Ortodoxiei. Sfaturile sale pentru credincioşi au fost cuprinse într-o serie de lucrări religioase.

  În cartea „Paraclisul şi câteva dintre învăţăturile preacuviosului părinte Ilarion Argatu”, duhovnicul le arată credincioşilor toţi paşii pe care trebuie să-i urmeze dacă le merge rău: dacă sunt „legaţi” cumva şi nu au spor la bani, putere de a munci, dacă asupra casei se abat necazuri, dacă cineva a umblat cu necuratul şi a făcut vrăji.
  Părintele spune că cel mai important lucru, înainte de a începe rugăciunea de 9 zile este să fii pregătit sufleteşte şi curat, adică spovedit de păcate.

  Iată învăţăturile părintelui Argatu pentru sănătate, spor şi alungarea răului: „Pentru aceasta trebuie să fii pregătit, adică spovedit de păcate. În timpul celor 9 zile, dacă eşti femeie nu trebuie să ai ciclu. Dacă îţi vine, trebuie să reiei când nu ai. Se posteşte 9 zile, ţinându-se post negru luni, miercuri şi vineri, până la ora 24.00.
  În fiecare zi se fac următoarele rugăciuni: Ziua se fac 40 de metanii, plus rugăciunile tale zilnice sau Tatăl Nostru spus cât mai des. Seara, după ora 22.00, mai bine spre ora 24.00, faci rugăciune. Se face Acatistul Mântuitorului şi se aprind 9 lumânări, aşezate în formă de cruce. Dacă nu ai Acatistier spui Tatăl Nostru astfel: 3 metanii plus Tatăl Nostru plus Rugăciunea de cerere şi repeţi aceasta până faci 40 de metanii.
  Atenţie:
  -Cine nu poate duce postul până la ora 24.00, îl poate opri la ora 18.00 sau la ora 21.00 şi poate mânca doar o masă de post. Dacă ai mâncat de 2 ori, ţi-a furat diavolul postul.
  -În cursul zilei sau cu 2 ore înainte de masă, iei o bucăţica de Anafura plus un pahărel mic de aghiazmă făcută cu molitfele sfântului Vasile.
  -Lumânările pe care le aprinzi se lipesc pe o tavă sau o placă de faianţă sau cărămidă. Ele trebuie să ardă complet. Aceasta este important. Rugăciune de cerere: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, farmecele şi blestemele cu care m-au legat vrăjmaşii mei ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă. Cearta, duhurile necurate, pe pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte, şi apoi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine robul tău (numele) apăra-mă! Vei vedea cum încep să se neliniştească anumite persoane dintre cunoştinţe, chiar şi rude. Cei care devin neliniştiţi vor neapărat să vină la tine. Uneori îţi cer socotelă: pentru ce li se întâmpla lor necazuri? Vrăjitorii, în timpul rugăciunilor îşi primesc fiecare ce a trimis. Vezi pe cei nelinştiţi-aceştia sunt vrăjitorii. Nu le spui nimic, dar îi pomeneşti în rugăciune. Zici: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat vrăjmaşul meu(numele), dezleagă-le! Dezleagă şi intru nimic să se prefacă, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tău (numele) iartă-mă! În timpul rugăciunii cere: Dezleagă, Doamne, darul de bani, de casă, de îmbrăcăminte, de încălţăminte, darul de Cununie, priceperi ca: priceperea de a face bani, de a face curat, memoria, puterea de munci cu pricepere şi spor, etc (tot ce crezi că ţi-a fost legat). Amin!

  „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gabriel, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei, ale bunicilor mei, ale celor adormiţi din neamurile noastre, ale moşilor şi strămoşilor până la al nouălea neam şi-mi dăruiţi mie împlinirea dorinâei mele (spui dorinţa)”.

  Cine a fost părintele Ilarion Argatu? Părintele Ilarion, pe numele său de botez, Ioan, s-a născut la 2 august 1913, în localitatea Valea Glodului, comuna Vultureşti, judeţul Suceava, şi a trecut în nefiinţă la 11 mai 1999, la Mănăstirea Cernica. Preot ortodox, renumit pentru slujbele de exorcizare pe care le-a ţinut în Europa şi America, după 1990, părintele Argatu a fost deshumat în 2005, iar trupul său a fost găsit aproape intact. Arhimandritul Ilarion Argatu a trecut la cele veşnice la data de11 mai 1999, la vârsta de 86 ani. A cerut să fie înmormântat în comuna Boroaia, acolo unde a ridicat, cu eforturi inimaginabile, o frumoasa biserică şi unde a slujit mulţi ani ca preot. A fost înmormântat într-o criptă săpată în pronaosul bisericii alături de soţia sa. Ioan Argatu a urmat şcoala cu 5 clase din Valea Glodului, apoi, la îndemnul unchiului său, Epifanie Crăciun, stareţul Mănăstirii Cocoş din Dobrogea, a mers la Seminarul Teologic cu 8 clase din Dorohoi, după care a urmat şi absolvit Facultatea de Teologie din Cernăuţi. În paralel cu studiile teologice, a urmat cursurile Şcolii Militare din Bacău, obţinând gradul de sublocotenent. După absolvirea Facultăţii de Teologie şi a şcolii militare, s-a înrolat în armată, fiind trimis ofiţer în cadrul unităţii de grăniceri de la Careii Mari, la graniţa cu Ungaria. A urmat şi o şcoală de serviciu social, iniţiată de către ministrul învăţământului de atunci, Dimitrei Gusti(1933-1934). A dat haina militară pe sutană După căsătorie, renunţă la cariera militară şi depune cerere la Mitropolia Moldovei să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Oniceni, fiind preot ajutător al socrului său. În anul 1940, este hirotonit ca preot de mir, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În anul 1946, arhiepiscopul şi mitropolitul Moldovei, Irineu Mihălcescu, l-a transferat în interes de serviciu pe preotul Ioan Argatu, de la Parohia Oniceni la Parohia Boroaia, pentru a ridica biserica din acel sat, a cărei construcţie stagnase de 22 ani. Părintele Argatu a adus la Boroaia biserica monument istoric de la Râşca şi a procurat, de asemenea, piatra pentru zidărie şi alte materiale. Dar lucrările vor intra într-o nouă perioadă de stagnare. Devenit incomod pentru autorităţile comuniste, părintele Argatu, fugărit de Miliţie, a stat ascuns mai bine de 16 ani, fiind condamnat chiar la închisoare pe viaţă. În 1972, părintele Ioan Argatu a rămas văduv şi, în anul următor, în luna ianuarie 1973, s-a călugărit la Mănăstirea Antim din Bucureşti, luând numele de Ilarion. A petrecut, apoi, câţiva ani la Mănăstirea Căldăruşani, iar ultimii 19 ani din viaţă i-a trăit la Mănăstirea Cernica, unde a fost duhovnicul întregii comunităţi de călugări. Aici a exorcizat sute de posedaţi, români si străini.

  Răspunde
 4. Iată învăţăturile părintelui Argatu pentru sănătate, spor şi alungarea răului: „Pentru aceasta trebuie să fii pregătit, adică spovedit de păcate. În timpul celor 9 zile, dacă eşti femeie nu trebuie să ai ciclu. Dacă îţi vine, trebuie să reiei când nu ai. Se posteşte 9 zile, ţinându-se post negru luni, miercuri şi vineri, până la ora 24.00. În fiecare zi se fac următoarele rugăciuni: Ziua se fac 40 de metanii, plus rugăciunile tale zilnice sau Tatăl Nostru spus cât mai des. Seara, după ora 22.00, mai bine spre ora 24.00, faci rugăciune. Se face Acatistul Mântuitorului şi se aprind 9 lumânări, aşezate în formă de cruce. Dacă nu ai Acatistier spui Tatăl Nostru astfel: 3 metanii plus Tatăl Nostru plus Rugăciunea de cerere şi repeţi aceasta până faci 40 de metanii. Atenţie: -Cine nu poate duce postul până la ora 24.00, îl poate opri la ora 18.00 sau la ora 21.00 şi poate mânca doar o masă de post. Dacă ai mâncat de 2 ori, ţi-a furat diavolul postul. -În cursul zilei sau cu 2 ore înainte de masă, iei o bucăţica de Anafura plus un pahărel mic de aghiazmă făcută cu molitfele sfântului Vasile. -Lumânările pe care le aprinzi se lipesc pe o tavă sau o placă de faianţă sau cărămidă. Ele trebuie să ardă complet. Aceasta este important. Rugăciune de cerere: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, farmecele şi blestemele cu care m-au legat vrăjmaşii mei ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă. Cearta, duhurile necurate, pe pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte, şi apoi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine robul tău (numele) apăra-mă! Vei vedea cum încep să se neliniştească anumite persoane dintre cunoştinţe, chiar şi rude. Cei care devin neliniştiţi vor neapărat să vină la tine. Uneori îţi cer socotelă: pentru ce li se întâmpla lor necazuri? Vrăjitorii, în timpul rugăciunilor îşi primesc fiecare ce a trimis. Vezi pe cei nelinştiţi-aceştia sunt vrăjitorii. Nu le spui nimic, dar îi pomeneşti în rugăciune. Zici: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat vrăjmaşul meu(numele), dezleagă-le! Dezleagă şi intru nimic să se prefacă, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tău (numele) iartă-mă! În timpul rugăciunii cere: Dezleagă, Doamne, darul de bani, de casă, de îmbrăcăminte, de încălţăminte, darul de Cununie, priceperi ca: priceperea de a face bani, de a face curat, memoria, puterea de munci cu pricepere şi spor, etc (tot ce crezi că ţi-a fost legat). Amin! „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gabriel, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei, ale bunicilor mei, ale celor adormiţi din neamurile noastre, ale moşilor şi strămoşilor până la al nouălea neam şi-mi dăruiţi mie împlinirea dorinâei mele (spui dorinţa)”.

  Răspunde
 5. Cine a fost părintele Ilarion Argatu? Părintele Ilarion, pe numele său de botez, Ioan, s-a născut la 2 august 1913, în localitatea Valea Glodului, comuna Vultureşti, judeţul Suceava, şi a trecut în nefiinţă la 11 mai 1999, la Mănăstirea Cernica. Preot ortodox, renumit pentru slujbele de exorcizare pe care le-a ţinut în Europa şi America, după 1990, părintele Argatu a fost deshumat în 2005, iar trupul său a fost găsit aproape intact. Arhimandritul Ilarion Argatu a trecut la cele veşnice la data de11 mai 1999, la vârsta de 86 ani. A cerut să fie înmormântat în comuna Boroaia, acolo unde a ridicat, cu eforturi inimaginabile, o frumoasa biserică şi unde a slujit mulţi ani ca preot. A fost înmormântat într-o criptă săpată în pronaosul bisericii alături de soţia sa. Ioan Argatu a urmat şcoala cu 5 clase din Valea Glodului, apoi, la îndemnul unchiului său, Epifanie Crăciun, stareţul Mănăstirii Cocoş din Dobrogea, a mers la Seminarul Teologic cu 8 clase din Dorohoi, după care a urmat şi absolvit Facultatea de Teologie din Cernăuţi. În paralel cu studiile teologice, a urmat cursurile Şcolii Militare din Bacău, obţinând gradul de sublocotenent. După absolvirea Facultăţii de Teologie şi a şcolii militare, s-a înrolat în armată, fiind trimis ofiţer în cadrul unităţii de grăniceri de la Careii Mari, la graniţa cu Ungaria. A urmat şi o şcoală de serviciu social, iniţiată de către ministrul învăţământului de atunci, Dimitrei Gusti(1933-1934). A dat haina militară pe sutană După căsătorie, renunţă la cariera militară şi depune cerere la Mitropolia Moldovei să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Oniceni, fiind preot ajutător al socrului său. În anul 1940, este hirotonit ca preot de mir, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În anul 1946, arhiepiscopul şi mitropolitul Moldovei, Irineu Mihălcescu, l-a transferat în interes de serviciu pe preotul Ioan Argatu, de la Parohia Oniceni la Parohia Boroaia, pentru a ridica biserica din acel sat, a cărei construcţie stagnase de 22 ani. Părintele Argatu a adus la Boroaia biserica monument istoric de la Râşca şi a procurat, de asemenea, piatra pentru zidărie şi alte materiale. Dar lucrările vor intra într-o nouă perioadă de stagnare. Devenit incomod pentru autorităţile comuniste, părintele Argatu, fugărit de Miliţie, a stat ascuns mai bine de 16 ani, fiind condamnat chiar la închisoare pe viaţă. În 1972, părintele Ioan Argatu a rămas văduv şi, în anul următor, în luna ianuarie 1973, s-a călugărit la Mănăstirea Antim din Bucureşti, luând numele de Ilarion. A petrecut, apoi, câţiva ani la Mănăstirea Căldăruşani, iar ultimii 19 ani din viaţă i-a trăit la Mănăstirea Cernica, unde a fost duhovnicul întregii comunităţi de călugări. Aici a exorcizat sute de posedaţi, români si străini.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: